ALPHATEST : 13H00 06/9 - OPEN BETA : 13H00 08/9

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 13:00
Sky Event Server 2 13:05
Boss Vàng Server 2,3 14:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 14:00
Huyết Lâu Server 2,3 14:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 14:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 15:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 18:40

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT ALPHATEST : 13H00 06/9 - OPEN BETA : 13H00 08/9!